Zaufanie #1

Zaufanie jest lekarstwem na chorobę, która opanowuje świat biznesu. „Zaufanie – nie istnieje nic ważniejszego w relacjach między przełożonymi a ich pracownikami, między kolegami a partnerami. Bez zaufania nie można myśleć o skutecznym zarządzaniu ani o przywiązaniu klientów, przy braku zaufania żadne przedsiębiorstwo nie osiągnie takiego tempa działania, aby zapewnić sobie przyszłość na burzliwych dziś rynkach. Ta książka ma wydobyć zaufanie z zacisznych zakątków, jak również udowodnić, że zaufanie jest czynnikiem ważnym i „opłacalnym”. Ma także wskazać szybką i bezpośrednią drogę do „bezzwłocznego zaufania”. Zrywa ona też z szeregiem stereotypów: jakoby zaufanie było czymś dobrym, ale nie dorównywało kontroli; że na zaufanie trzeba sobie dopiero zasłużyć lub że zaufanie to „jedynie” wrażenie. W rzeczywistości nie ma pewniejszego środka zabezpieczającego niż zaufanie. Zaufanie stanowi skuteczniejszą kontrolę niż jakikolwiek system kontrolny. Zaufanie tworzy większą wartość niż jakakolwiek koncepcja zarządzania, podnosząca wartość”.
Dr Reinhard K. Sprenger, z wykształcenia filozof, należy do czołówki doradców i ekspertów niemieckich w dziedzinie zarządzania. Do grona jego klientów należą niemal wszystkie przedsiębiorstwa notowane na niemieckiej giełdzie. Reinhard K. Sprenger mieszka w Zurychu oraz w Santa Fe (stan Nowy Meksyk).


Sprenger jest znany ze swoich oryginalnych i nowatorskich poglądów, jego książki i wykłady prowokują do zmian w stylu myślenia i działania. Swoimi książkami „Das Prinzip Selbstverantwortung” i „Mythos Motivation”, które osiągnęły już rangę klasyków, odmienił on sferę zarządzania.

 

https://andrewmoszczynski.com/wp-content/uploads/2021/05/6-1920x1180.jpg

Zostaw komentarz