Wykłady

Andrzej Moszczyński specjalizuje się w następujących tematach:

Wiara w siebie

Odwaga

Wytrwałość

Poczucie własnej wartości

Wnikliwość

Realizm

Entuzjazm

Asertywność

Cele

Planowanie

Priorytety

Decyzje

Inicjatywa

Pozytywne nastawienie

Motywacja

Zaufanie

W swoich spółkach powyższe tematy są przedmiotem prelekcji Andrzeja Moszczyńskiego.