O nas

Andrew Moszczynski Institute koncentruje się na przekazywaniu wiedzy o byciu skutecznym przedsiębiorcą. O powodzeniu w prowadzeniu przedsiębiorstwa decyduje wiele czynników, w tym rozwinięte kompetencje miękkie.

Program merytoryczny AMI dotyczy rozwoju takich kompetencji, jak: bycie odważnym, wytrwałym, wnikliwym, entuzjastycznym; bycie realistą, posiadanie optymalnego poczucia własnej wartości.  AMI uczy też rozwijania umiejętności podejmowania decyzji, wyznaczania celów, planowania i ustalania priorytetów oraz bycia asertywnym.

AMI koncentruje się również na roli wiary w siebie, posiadaniu inicjatywy, na pielęgnowaniu pozytywnego nastawienia, budowaniu zaufania do siebie i innych oraz motywacji napędzającej do działania.

Te 16 atrybutów skutecznego przedsiębiorcy omawia w swoich wykładach Andrzej Moszczyński, twórca Andrew Moszczynski Institute. Andrzej Moszczyński stworzył firmy, które zostawały liderami w swoich kategoriach.

Po 30 latach postanowił podzielić się wiedzą o tym, na czym polega bycie skutecznym przedsiębiorcą.