Mentalność skutecznego przedsiębiorcy

Jest odważny, wyrwały, wnikliwy, entuzjastyczny, jest realistą , ma optymalne poczucie własnej wartości. Posiada również następujące umiejętności : chętnie podejmuje decyzje i bierze za nie pełną odpowiedzialność , wyznacza cele, planuje, zajmuje się ustalaniem priorytetów, jest asertywny.

Ponadto posiada wiarę w siebie, inicjatywę, pielęgnuję pozytywne nastawienie, rozumie jakim kapitałem jest zaufanie do siebie i innych, oraz posiada wewnętrzny mechanizm motywacji napędzającej do działania.

Te 16 atrybutów skutecznego przedsiębiorcy omawia w swoich wykładach Andrzej Moszczyński.

Andrzej stworzył firmy które zostawały liderami w swoich kategoriach.

Andrzej nie mówi co wie, lecz wie co mówi.

Po 30 latach postanowił podzielić się wiedzą o tym na czym polega bycie skutecznym przedsiębiorcą .