Kim jestem? 101 dróg do odkrycia siebie

W książce omówiono 101 typologii opisujących ludzką osobowość, poczynając od osób beztroskich, a kończąc na potrafiących patrzeć głęboko i przenikliwie we wnętrze swej duszy- książka jest podzielona na cztery części, opisujące kolejno typy fizyczne, emocjonalne, intelektualne i duchowe – każdej z przedstawionych klasyfikacji towarzyszy test lub metoda samooceny- zawarte tu opisy wielu często bardzo ze sobą kontrastujących typów fizycznych, emocjonalnych i intelektualnych wykazują dobitnie, jak bardzo niepodobni do siebie mogą być przedstawiciele Homo sapiens- to wielobarwne spektrum odmiennych typów ludzkich umożliwi każdemu lepsze rozumienie samego siebie oraz pozwoli przewidzieć własne, i nie tylko, postepowanie i motywy, którymi się kieruje.

 

https://andrewmoszczynski.com/wp-content/uploads/2021/05/43-1920x1180.jpg

Zostaw komentarz