Być liderem. Czyli jak przewodzić innym

Liderem można być wszędzie: w rodzinie, w działalności zawodowej, w życiu społecznym. w każdej z tych dziedzin spotykamy ludzi, którzy wywierają wpływ na nasze postępowanie, postawy, decyzje, a w konsekwencji na to, jak nam się żyje. Rozwijanie w sobie cech przywódczych pozwala nam samym przejmować ster spraw w swoje ręce. Książka Johna Maxwella wskazuje w jaki sposób można stać się liderem dla innych (…)

 

https://andrewmoszczynski.com/wp-content/uploads/2021/05/1.1-1920x1180.jpg

Zostaw komentarz